Тел. (057) 737-24-36м. Харків, вул. Плеханівська, 79 E-mail: kollegmb@ukr.net


 
 
Бібліотека – це навчальний, інформаційний і культурно-просвітницький відділ навчального закладу. В своїй діяльності вона керується Законом України «Про вищу освіту», Законом України «Про фахову передвищу освіту», Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Положенням про бібліотеку ХМФК, Правилами користування бібліотекою ХМФК та іншими нормативними документами коледжу і повністю інтегрована до навчально-виховного процесу. Бібліотека Харківського машинобудівного фахового коледжу бачить своє головне завдання в якісному бібліотечно-інформаційному забезпеченні підготовки молодих фахівців, сприянні навчальної діяльності і культурно-просвітницької діяльності.

Фонд бібліотеки складає 176007 примірників навчальної, навчально-методичної, наукової, довідникової літератури та періодичних видань. Електронні ресурси бібліотеки складають 447 документів, з них 139–електронні навчальні посібники і курси лекцій.

Електронні версії підручників (10 клас)

 Електронні версії підручників (11 клас)

Пріоритетні напрямки роботи бібліотеки
Харківського машинобудівного фахового коледжу:
 
  • Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу та самостійної роботи студентів навчальною, навчально-методичною літературою, науковою літературою та електронними документами
  • Професійне орієнтоване та наукове комплектування фонду актуальними за змістом джерелами інформації, засноване на серйозному аналізі навчальних планів і програм дисциплін
  • Використання традиційних і прогресивних форм і методів бібліотечного обслуговування читачів згідно з вимогами навчально-виховного процесу, забезпечення доступності документів
  • Комп’ютеризація бібліотечних процесів
  • Виховання інформаційної культури читачів, прищеплення їм навичок користування бібліотечно-бібліографічним апаратом бібліотеки
  • Культурно-просвітницька і виховна робота із студентами з метою формування національно і політично свідомого, духовно і інтелектуально розвиненого компетентного фахівця.

Структура бібліотеки Харківського машинобудівного фахового коледжу:  

Абонемент № 1 і читальна зала, розташовані у головному корпусі за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська 79.
 
Керівництво бібліотекою ХМФК здійснює завідувач бібліотеки Васильченко Ірина Миколаївна.
 

Постійно діючі виставки бібліотеки