Тел. (057) 737-24-36м. Харків, вул. Плеханівська, 79 E-mail: kollegmb@ukr.net


 
 

Для публічного ознайомлення документи та інша інформація знаходяться:

  • з питань організації освітнього процесу (освітньо-професійні програми, стандарти вищої освіти, навчальні плани, навчальні робочі плани, навчальні програми, положення про модульно-рейтингову систему, положення про стипендіальне забезпечення студентів, правила прийому, ліцензії та акредитаційні сертифікати) у заступника директора з навчальної роботи Савєльєвої Тетяни Анатоліївни;
  • з питань нормативного та статутного регулювання діяльності коледжу (Статут, Правила внутрішнього розпорядку, колективний договір, зразки контрактів з педагогічними працівниками) у юрисконсульта Костенко Галини Олександрівни.
Ознайомитись з цими документами можна в робочі дні з 8.00 до 14.00 за попереднім замовленням без будь-яких обмежень у терміни, передбачені чинним законодавством.

 

Місцезнаходження коледжу: м. Харків, вул. Плеханівська, 79
Телефон: 737-23-30, 737-23-87
Електронна пошта: kollegmb@ukr.net