Тел. (057) 737-24-36м. Харків, вул. Плеханівська, 79 E-mail: kollegmb@ukr.net


 
 

Доступ до публічної інформації у ЗФПО державної форми власності

Для забезпечення ефективної реалізації права кожного на доступ до інформації, права на вільне збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово та в інший спосіб, Верховна Рада України 13 січня 2011 року прийняла Закон України “Про доступ до публічної інформації” (надалі – Закон), який набрав чинності 10 травня 2011 року.

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Харківський машинобудівний фаховий коледж надає публічну інформацію керуючись наступними документами:

– Закон України “Про доступ до публічної інформації”;
– Закон України “Про освіту”;
– Закон України “Про фахову передвищу освіту”;
– Згідно із п.2 ч.1, ч.3 ст. 13 Закону України “Про доступ до публічної інформації” Коледж, як юридична особа, що фінансується з Державного бюджету, є розпорядником лише інформації, що стосується використання ним бюджетних коштів.

Запити про доступ до персональних даних повинні бути оформлені згідно із вимогами Закону України “Про захист персональних даних”.

Запит від особи на отримання інформації

Під час запиту обов’язково необхідно вказати:
– ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
– опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
– підпис і дату.

З питань організації освітнього процесу, нормативного та статутного регулювання діяльності коледжу звертатися за юридичною адресою Харківського машинобудівного фахового коледжу: м. Харків, вул. Георгія Тарасенка (Плеханівська), 79

Телефон: 737-23-30, 737-23-87
Електронна пошта: kollegmb@ukr.net