Тел. (057) 737-24-36м. Харків, вул. Плеханівська, 79 E-mail: kollegmb@ukr.net


 
 

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ
ХАРКІВСЬКОГО МАШИНОБУДІВНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ

№ з/п Назва освітньої компоненти Посилання на силабус
1 Етика ділового спілкування http://surl.li/qxirk
2 Основи культурології http://surl.li/qxkml
3 Практичний курс англійської мови http://surl.li/qxkox
4 Основи політичних знань http://surl.li/qxjrx
5 Історія Української державності http://surl.li/qxitn
6 Екологія http://surl.li/qxigv
7 Основи охорони довкілля http://surl.li/qxjqk
8 Основи графічної інформації http://surl.li/qxkjt
9 Веб-дизайн візуалізації проєктів http://surl.li/qxibn
10 Системи комп’ютерної алгебри http://surl.li/qxgwb
11 Математичний аналіз http://surl.li/qxheu
12 Теорія ймовірностей та математична статистика http://surl.li/qxkrk
13 Основи маркетингу http://surl.li/qxjpp
14 Тайм-менеджмент http://surl.li/qygqx
15 Основи організації бізнесу http://surl.li/qxkdw
16 Основи бухгалтерського обліку http://surl.li/qxkgn
17 Податкова система України http://surl.li/qygqk
18 Енергозбереження та енергоаудит http://surl.li/qxios
19 Екологія енергетики http://surl.li/qxioc
20 Основи енергоефективності http://surl.li/qxklm
21 Основи будови автомобілів http://surl.li/qxjon
22 Організація та проєктування автосервісу http://surl.li/rilpi
23 Автотехнічна експертиза http://surl.li/rilom
24 Електронні та мікропроцесорні системи автомобілів http://surl.li/rilqe
25 Безпека експлуатації автотранспорту та правила дорожнього руху http://surl.li/qxhzw
26 Основи теплотехніки та газової динаміки http://surl.li/qxknf
27 Теорія двигунів внутрішнього згоряння http://surl.li/qxkqn
28 Спецтехніка та спеціальні транспортні технології http://surl.li/qxkpt
29 Організація сервісного обслуговування двигунів внутрішнього згоряння http://surl.li/qxjka
30 Комп’ютерна діагностика двигунів внутрішнього згоряння http://surl.li/qxixx
31 Обладнання для контролю якості зварних конструкцій http://surl.li/qxjge
32 Металографічні методи в контролі якості зварних швів http://surl.li/qxizo
33 Неруйнівні методи контролю якості зварних з’єднань http://surl.li/qxjaw
34 Паяння, наплавлення, напилення та споріднені технології http://surl.li/qxknz
35 Зварювання та споріднені технології для відновлення та ремонту металоконструкцій http://surl.li/qxksg