Тел. (057) 737-24-36м. Харків, вул. Плеханівська, 79 E-mail: kollegmb@ukr.net


 
 

21.03.23р. викладач Обченко Олександр Миколайович провів відкрите онлайн-заняття у групі ОВА-201 з предмету “Історія України” за темою “Десталінізація та реабілітація. Шістдесятництво. Зародження дисидентського руху.” На занятті, через розуміння причинно-наслідкових чинників, були сформовані знання про процеси десталінізації та нові явища у сфері культури у період “хрущовської відлиги”. За допомогою формування у студентів критичного мислення виявлялася їхня громадянська позиція до історичних подій, що вивчаються. 

 

Викладачі циклової комісії «Конструкції та обслуговування транспорту та двигунів внутрішнього згоряння» поділились досвідом проведення занять в дистанційній формі.

Трофимова Наталія Борисівна  провела заняття на тему «Основні відомості про взаємозамінність» з предмета «Стандартизація». На занятті продемонстровані різноманітні інструменти дистанційного навчання (Презентація РowerPoint, GoogleJamboard, GoogleForm тощо). Ці інструменти дозволяють підвищувати активність студентів на занятті, проводити рефлексію заняття. В результаті застосування таких доступних інструментів студенти стають активними учасниками освітнього процесу і мають можливість оцінювати себе на занятті.

Насальський Віктор Анатолійович провів відкрите заняття на тему «Конструкція газорозподільного механізму» з дисципліни «Конструкція та динаміка двигунів внутрішнього згоряння». Лекція проводилася в діалоговому режимі з використанням проблемних питань. Викладач мотивує засвоєння навчальної теми майбутньою навчальною діяльністю студентів з вибору конструкцій схем механізмів газорозподілу двигунів у залежності від умов експлуатації. Доцільно та грамотно були застосовані засоби презентації навчального матеріалу.

Викладачі дуже вдало керують пізнавальною активністю студентів, підтримують інтерес, формують мотивацію навчання, демонструючи високу професійно-педагогічну культуру та майстерність педагогічного спілкування.