Тел. (057) 737-24-36м. Харків, вул. Плеханівська, 79 E-mail: kollegmb@ukr.net


 
 

Харківський машинобудівний фаховий коледж (ХМФК) створено наказом Міністерства освіти України від 20.06.1997 р. №218. Коледж є правонаступником Харківського машинобудівного коледжу, Харківського машинобудівного технікуму, Харківського заочного машинобудівного технікуму, Харківського вечірнього моторобудівного технікуму, які ліквідовані при реформуванні мережі вищих навчальних закладів України.

Коледж є власністю держави, підпорядкований Міністерству освіти і науки України.

Право на здійснення освітньої діяльності коледжу надає Ліцензія МОН України на право надання освітніх послуг АЕ № 458775

Коледж є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і мати обов’язки, бути позивачем у суді, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, може розробляти та запроваджувати власну символіку та атрибутику.

Діяльність коледжу здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, «Про фахову передвищу освіту» та інших законодавчих актів, які унормовують навчально-виховну та фінансово-господарську діяльність вищих навчальних закладів. Крім вище перерахованого, робота колежду керується відповідними положеннями.