Тел. (057) 737-24-36м. Харків, вул. Плеханівська, 79 E-mail: kolleg@kharkov.ukrtel.net


 
 

Харківський машинобудівний коледж (ХМК) створено наказом Міністерства освіти України від 20.06.1997 р. №218. Коледж є правонаступником Харківського машинобудівного коледжу, Харківського машинобудівного технікуму, Харківського заочного машинобудівного технікуму, Харківського вечірнього моторобудівного технікуму, які ліквідовані при реформуванні мережі вищих навчальних закладів України.

Коледж є власністю держави, підпорядкований Міністерству освіти і науки України.

Право на здійснення освітньої діяльності коледжу надає Ліцензія МОН України на право надання освітніх послуг АЕ № 458775

 

 Харківський машинобудівний коледж діє на підставі Статуту:

Статут

Коледж є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і мати обов’язки, бути позивачем у суді, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, може розробляти та запроваджувати власну символіку та атрибутику.

Діяльність коледжу здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України “Про освіту” і “Про вищу освіту” та інших законодавчих актів, які унормовують навчально-виховну та фінансово-господарську діяльність вищих навчальних закладів. Крім вище перерахованого, робота колежду керується наступними положеннями:

Положення про організацію освітнього процесу у ХМК
Положення про Педагогічну Раду ХМК
Положення про методичну Раду ХМК
Положення про Адміністративну раду ХМК
Положення про відділення коледжу
Положення про циклову комісію коледжу

Положення про забезпечення академічної доброчесності в академічній спільноті Харківського машинобудівного коледжу

Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Харківського машинобудівного коледжу