Тел. (057) 737-24-36м. Харків, вул. Плеханівська, 79 E-mail: kollegmb@ukr.net


 
 

Психологічна служба коледжу діє згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 509 від 22.05.2018 року «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України», керується Етичним кодексом практичного психолога та соціального педагога, дотримується педагогічної етики, поважає гідність особистості. Вона будує свою діяльність на основі доброзичливості та довіри у співробітництві з усіма учасниками освітнього процесу.

Кротова Аліна Валентинівна – практичний психолог коледжу та соціальний педагог.

2021-2022 ступень вищої освіти магістр. “Харківська гуманітарно-педагогічна академія”, спеціальність Психологія, кваліфікація психолог, вчитель психології.
2019-2021 ступень вищої освіти магістр. Українська інженерно-педагогічна академія, спеціальність Освітні, педагогічні науки.
2017-2019 ступень вищої освіти бакалавр з відзнакою. “Харківська гуманітарно-педагогічна академія”, спеціальність “початкова освіта”, кваліфікація Вчитель початкової школи, вчитель інформатики початкової школи.
2016-2018 Кафедра військової підготовки офіцерів запасу Військового інституту танкових військ НТУ “ХПІ”.
2013-2017 молодший спеціаліст. Харківський коледж Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія”, спеціальність “початкова освіта”, кваліфікація Вчитель початкової школи, вчитель інформатики початкової школи.

Робота психологічної служби коледжу спрямована на вирішення конкретних проблем, з якими звертаються студенти, їхні батьки, викладачі та співробітники.
Основною метою діяльності психологічної служби коледжу є підвищення ефективності педагогічного процесу, розвиток і формування зрілої професійно орієнтованої особистості, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя всіх учасників освітнього процесу.
Соціально-педагогічний патронаж спрямований на надання соціально-педагогічної допомоги незахищеним категоріям здобувачів освіти з метою подолання ними життєвих труднощів та підвищення їхнього соціального статусу.
Психологічна служба надає психологічну та соціально-педагогічну допомогу дітям-сиротам , дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа, постраждалим, внутрішньо переміщеним особам, дітям учасників бойових дій, особам, що потрапили в складні життєві обставини.

Напрямки роботи:
проведення занять з елементами тренінгу, семінарів, годин спілкування;
надання індивідуальних та групових консультацій;
проведення анкетувань, тестувань;
участь у фахових семінарах, конференціях, методоб’єднаннях.

Види роботи:
діагностична;
консультативна;
корекційно-розвивальна;
психологічна просвіта;
профілактична;
захисна;
організаційно-методична.

Принципи роботи:
конфіденційність;
толерантність;
відповідальність;
захист інтересів клієнта;
почуття емпатії;
партнерські відносини.

Робота психологічної служби коледжу спрямована на вирішення конкретних проблем, з якими звертаються студенти, їхні батьки, викладачі та співробітники коледжу.
Зі своїми питаннями Ви можете звернутися до психологічної служби в будь-який час за адресою: Головний корпус, вул. Плеханівська, 79, 3-й поверх, 307 кабінет.

Електронна пошта: krotova97@ukr.net