Тел. (057) 737-24-36м. Харків, вул. Плеханівська, 79 E-mail: kolleg@kharkov.ukrtel.net


 
 
Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу
для студентів 1 курсу на період з 17.03.2020 – 03.04. 2020.
Організація дистанційного навчання.
 

1. Шановні студенти! В зв’язку з оголошенням карантину та переходу до дистанційного навчання пропонується самостійне виконання практичної роботи за темою: «Визначення за градусною сіткою географічних координат точок, азимутів, відстаней у градусах і кілометрах між точками на різних за просторовим охопленням картах». З метою більш вдалого виконання завдань рекомендовано подивитися навчальні фільми в ютуб: «Визначення географічних і прямокутних координат. Пояснення», «Географічні задачі. Номенклатура топографічних карт. Пояснення» .
2. Виконання практичної роботи пропонується за наступним варіантом.

 

Тема: Картографія і топографія.
Практична робота студента групи_______________
_______________________________________
(П.І.П)

І. Завдання із переведення числового масштабу в іменований та навпаки.
Теоретичний матеріал.
Іменований масштаб показується з показниками одиниці виміру. Наприклад, в 1см – 10м.
Числовий масштаб записується числами (1: 1000), де 1-це 1 см на карті, друга цифра – знаменник – це запис у сантиметрах, який показує змінену відстань, тобто у скільки разів зменшена дана на карті місцевість.
Щоб перевести числовий масштаб в іменований, необхідно знаменник перевести із сантиметрів у метри (якщо в знаменнику число має більше , ніж п’ять нулів, слід перевести його в кілометри, пам’ятаючи, що в 1 км 100000 см; 1м 100см).
Щоб перетворити іменований масштаб у числовий потрібно метри (кілометри) перевести в сантиметри та записати у вигляді дробу.
Розв’яжіть задачі.
1. Перетворіть числовий масштаб 1:5000 в іменний.
2. Перетворіть іменований масштаб «в 1 см 250 м» у числовий.
3. Визначте масштаби карти за даними. Масштаб = відстань на місцевості / відстань на карті. Якщо 500м (відстань на місцевості)/ 5см (відстань на карті). Запишіть числовий масштаб та іменований.
4. На топографічній карті масштабу 1: 200 000 відстань між двома селами дорівнює 9см. Яка відстань між цими селами на місцевості (у кілометрах)?

ІІ. Завдання до визначення градусної сітки Землі. Географічні координати точок.
Приклад задач.
1.Визначте довжину дуги 1° меридіана.
Розв’язок.
Усі меридіани мають однакову довжину і форму півкола. Якщо коло має 360° , то дуга – півкола меридіана – 180° .
Згадаймо, що коло (окружність ) Землі дорівнює 40 000км. Половина кола становить 20 000км. Тоді можна обчислити довжину 1° меридіана в кілометрах
20 000: 180° =111, 1 км.
2. Визначте протяжність Південної Африки вздовж екватора, якщо 1° = 111,3 км.
Розв’язок.Визначаємо за фізичною картою крайню західну точку – 81° та крайню східну точку – 48° . Тоді, 111,3° * (81° – 48° ) = 3 672,9км
Розв’яжіть задачі.
1. Визначте протяжність Південної Америка за 30° пд. ш., якщо 1° = 96,5 км.
2. Визначте протяжність Африки з півночі на південь у кілометрах по 20 меридіану, якщо широта крайньої північної точки становить 32° пн. ш., а південної – 35° пд. ш.
3. Практичну роботу надіслати на електронну пошту: svetik_alek@i.ua

Шановні студенти! За навчальним матеріалом, який поданий нижче за посиланням, ознайомтесь з темами: «Загальні закономірності географічної оболонки Землі. Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планети. Героїд. Географічна оболонка», «Геологічне середовище людства».
У зошиті з географії за складіть конспекти до наданих тем та виконайте запропоновані тестові завдання. Результати виконання тестів можна надіслати на
електронну пошту: svetik_alek@i.ua.

Навчальний матеріал