Тел. (057) 737-24-36м. Харків, вул. Плеханівська, 79 E-mail: kollegmb@ukr.net


 
 

Коледж здійснює підготовку фахівців з початковою вищою освітою за наступними спеціальностями:


Спеціальність “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

ekonomistЗа цією спеціальністю коледж спеціалізується з підготовки фахівців у напрямку “Економіка та економічне управління у підприємництві”. Багаторічна практика свідчить, що саме такі спеціалісти є найбільш успішними у сучасній економіці. Вони досконало володіють теорією і практикою економічного прогнозування та економічного аналізу, ґрунтовними компетенціями в галузі розроблення бізнес-планів та бізнес програм як для підприємств, так і для малого та індивідуального бізнесу, вивчають математичну статистику, знають іноземні мови та сучасні принципи менеджменту і маркетингу.

Кваліфікація випускника: Економіст.


Спеціальність “Облік та оподаткування”

buhgВсі, хто навчаються за цією спеціальністю, зорієнтовані на сучасне її розкриття, а саме – на бухгалтерський облік та аналіз господарських операцій. Це дає можливість нашим випускникам, спираючись на теоретичні знання і практичні навички з бухгалтерського обліку, уміння на сучасному рівні здійснювати фінансовий аудит, досить швидко знаходити своє місце на ринку праці або ж продовжувати навчання в університетах за скороченими програмами. Тільки в навчальних планах нашого коледжу передбачено вивчення казначейської справи та бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях.

Кваліфікація випускника: Бухгалтер.


Спеціальність “Галузеве машинобудування”
Студенти, які навчаються за цією спеціальність можуть обрати напрямок підготовки за однією з таких спеціалізацій: “Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях” або “Виробництво та сервісне обслуговування двигунів внутрішнього згоряння”

verstatСпеціалізація “Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях” відкриває широкі можливості для майбутньої практичної діяльності чи продовження навчання. Комплекс дисциплін, що вивчаються, формують фундаментальні теоретичні знання і професійні компетенції з технології машинобудування. А це та галузь людської діяльності без якої не обходиться жодне підприємство будь якої направленості чи галузевої належності.

Кваліфікація випускника: Технік – технолог.

vd3Спеціалізація Виробництво, сервісне обслуговування та експлуатація  двигунів внутрішнього згоряння” є надзвичайно оригінальною. За три – чотири роки навчання коледж готує фахівців здатних як до проектування так і до обслуговування двигунів внутрішнього згоряння, починаючи від моторів потужністю в декілька сотень кінських сил, до двигунів сучасних автомобілів. Важливим є і те, що випускники володіють всіма сучасними методами дослідження та випробування двигунів. Це дає їм можливість успішно працювати на виробництві та у системах сервісу.

Кваліфікація випускника: Технік з налагоджування, випробувань та виробництва.


Спеціальність “Прикладна механіка”

svarkaСпеціальність зорієнтована на підготовку фахівців за спеціалізацією “Технологія зварювального виробництва та контроль якості зварних конструкцій”. Таких фахівців навчає лише наш коледж. Завдяки високому рівню теоретичних знань, ґрунтовного практичного навчання випускники коледжу успішно працюють з новітнім обладнанням та за новітніми технологіями на провідних підприємствах регіону. Успішним є поєднання технологічної підготовки та навчання методам і засобам контролю у зварюванні. Коледж володіє лабораторіями, які дозволяють на сучасному рівні організувати освітній процес. Цикл навчальних дисциплін, а сюди входять: обладнання для всіх видів зварювання, технологія зварювання та різання металів, проектування зварних конструкцій, обладнання та методи контролю у зварюванні, викладаються висококваліфікованими викладачами та науковцями.

Кваліфікація випускника: Технік – технолог – лаборант.


 Спеціальність “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

elektrikЦя спеціальність побудована в коледжі на основі спеціалізації “Експлуатація та налагоджування електроустаткування та систем електрозабезпечення”. Зміст підготовки фахівців максимально наближений до підготовки інженерів в університетах. Реалізується це за рахунок вивчення студентами теоретичних основ електротехніки, методів та прийомів проектування систем електрозабезпечення підприємств та цивільних споруд, проектування технологій та організаційних заходів з монтажу та випробування електрообладнання і електричного освітлення. Студенти володіють вищою математикою, знаннями з електротехнічних матеріалів та монтажних конструкцій і таке інше. Спеціальність постійно розвивається під потреби виробництва і енергетики.

Кваліфікація випускника: Технік – електрик.


Спеціальність “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”

metrologСпеціалізація “Сертифікаційні вимірювання та експертиза якості продукції”. За цією спеціальністю коледж єдиний на лівому березі готує фахівців і має найпотужнішу навчально-лабораторну базу серед вищих навчальних закладів України. Педагоги та спеціалісти коледжу створили комплекс теоретичного навчання і професійної підготовки, який на сьогодні відповідає всім запитам виробництва і особистості. Це досягнуто за рахунок вивчення не тільки засобів та методів механічних вимірювань, а вимірювання руху, об’ємів, звуку, освітлення, температури, тобто всього того, що може вимірюватись. Студенти фундаментально володіють знаннями сучасних стандартів та методів стандартизації, сертифікаційними та метрологічними компетенціями, добре знають вищу математику, матеріалознавство, фізику, хімію та інші спеціальні дисципліни.

Кваліфікація випускника: Технік з метрології і сертифікації.


Спеціальність “Автомобільний транспорт”

Підготовка фахівців здійснюється за двома спеціалізаціями: “Технічне обслуговування та ремонт вантажного автомобільного транспорту” та “Обслуговування транспорту та організація автомобільних вантажних перевезень”.

mechanikВсі, хто навчається за спеціалізацією “Технічне обслуговування та ремонт вантажного автомобільного транспорту” ґрунтовно вивчають будову спеціального транспорту, а саме – вантажних автомобілів різної вантажопідйомності, тягачів, легкових автомобілів. Крім того вони добре володіють питаннями діагностики технічного стану транспорту, організації його обслуговування та ремонту, підбору експлуатаційних матеріалів та рідин, проектування технології ремонту автотранспорту і таке інше.

Кваліфікація випускника: Технік – механік.

tzoСпеціалізація “Обслуговування транспорту та організація автомобільних вантажних перевезень” передбачає вивчення, поряд з технічними питаннями автотранспорту, проблем організації перевезень, автомобільної логістики, методів проектування та організації внутрішніх та міжнародних вантажних перевезень, правил декларування на таможні і таке інше.

Фахівців за такими спеціалізаціями готує тільки наш коледж. Всі випускники успішно знаходять місця роботи або ж продовжують навчання в університетах за скороченими програмами.

Кваліфікація випускника: Механік – диспетчер автомобільної колони.