Тел. (057) 737-24-36м. Харків, вул. Плеханівська, 79 E-mail: kollegmb@ukr.net


 
 

Навчально-методичний кабінет Харківського машинобудівного фахового коледжу – це своєрідний центр організації та методичної підтримки навчально-методичної роботи викладачів.

Основне завдання – забезпечення умов для підвищення професійної майстерності викладачів, як одного з найголовніших чинників якісної підготовки майбутніх фахівців.

Керівник відділу

Голобородько Світлана Олександрівна – завідуючий навчально-методичним кабінетом, викладач вищої категорії.

Співробітники відділу

 
Ністратова Євгенія Іванівна – методист навчальної частини.
 velika
 
Велика Олена Олександрівна – секретар навчальної частини.
 
 
Кшивецька Світлана Миколаївна –  адміністратор бази даних ЄДЕБО.

Основні завдання відділу:

  • науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу, організація його вдосконалення;
  • організаційно-методичне забезпечення ліцензування й акредитації спеціальностей;
  • забезпечення формування та оптимальності кадрового складу педагогічних працівників, створення кадрового резерву в процесі взаємодії з університетами та академіями;
  • планування педагогічного навантаження викладачів;
  • контроль, облік, звітність, аналіз виконання педагогічного навантаження та його оперативне коригування;
  • розробка розкладів занять навчальних груп та їх оперативне коригування;
  • складання графіків індивідуальних консультацій, їх контроль та облік;
  • координація методичної роботи в циклових комісіях, вдосконалення управління нею;
  • надання організаційної та методичної допомоги викладачам у підвищенні психолого-педагогічного та методичного рівня;
  • забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників.