Тел. (057) 737-24-36м. Харків, вул. Плеханівська, 79 E-mail: kollegmb@ukr.net


 
 

 
Циклова комісія суспільних та правових дисциплін

Алексенко Світлана Миколаївна – голова комісії, викладач вищої категорії, викладач-методист

Дисципліни навчального плану, закріплені за цикловою комісією
Історія України
Основи філософських знань
Політологія
Фізичне виховання
Основи правознавства
Фінанси підприємства
Податкова система України
Цивільний захист
Організаційно-правові основи підприємництва
Економічна теорія
Українська мова за професійним спрямуванням
Зарубіжна література
Всесвітня історія
Громадянська освіта
Географія
Фізична культура
Захист України
Циклова комісія філологічних дисциплін 

Міщирікова Лариса Олександрівна – голова комісії, викладач вищої категорії, викладач-методист

Дисципліни навчального плану, закріплені за цикловою комісією
Українська мова
Українська література
Іноземна мова
Українська мова за професійним спрямуванням
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Культурологія

Циклова комісія математики, механіки та інформаційних технологій

Якшина Лариса Олексіївна – голова комісії, викладач вищої категорії

Дисципліни навчального плану, закріплені за цикловою комісією
Математика
Вища математика
Інформатика
Інформатика та інформаційні технології
Інформаційні системи і технології в економіці та управлінні
Креслення
Технічна механіка
Деталі машин та механізмів
Курсовий проект з деталей машин та механізмів

Сайт циклової комісії – http://sites.google.com/view/kollege-komp-mashinbuild

ольховська
Циклова комісія природничих дисциплін та екології
 
Ольховська Світлана Олександрівна – голова комісії, викладач вищої категорії, викладач-методист
 
Дисципліни навчального плану, закріплені за цикловою комісією
Астрономія
Фізика
Хімія
Технологія конструкційних матеріалів
Екологія
Цивільний захист
Визначення механічних властивостей матеріалів
Технологічне оснащення та контрольно-вимірювальний інструмент
Охорона праці в галузі
Курсовий проект з деталей машин та механізмів
кушнаренко
Циклова комісія технології машинобудування, метрології та економіки промисловості
 
Платухіна Валентина Олександрівна – голова комісії, викладач вищої категорії
 
Дисципліни навчального плану, закріплені за цикловою комісією
Бухгалтерський фінансовий облік підприємства
Економічний аналіз виробництва
Основи маркетингу
Планування, організація та управління діяльності підприємства
Економіка і нормування праці у виробничій сфері
Курсова робота з з планування, організації та управління діяльності підприємства
Інвестиції у виробництво та розрахунок їх ефективності
Економіка, організація та управління зварювального виробництва
Курсова робота з економіки, організації та управління зварювального виробництва
Економіка, організація та управління виробництва і сервісного обслуговування ДВЗ
Курсова робота з економіки, організації та управління виробництва і сервісного обслуговування двигунів внутрішнього згоряння
Системи ЧПК в механообробці та основи програмування
Технологія машинобудування та технічне нормування
Економіка, організація та планування виробництва
Курсовий проект з технології машинобудування
Курсова робота з економіки, організації та планування виробництва
Приводи технологічного обладнання
Технологічні основи гнучких виробничих систем
Основи автоматизації проектування технологічних процесів
Економіка та організація електротехнічних робіт
Курсова робота з економіки та організації електротехнічних робіт
Основи метрології, технічного регулювання та забезпечення якості
Розмірний контроль в приладобудуванні
Методи та засоби вимірювання геометричних величин
Методика та техніка вимірювання параметрів руху
Методи та засоби вимірювання маси, об’єму та густини речовини
Курсова робота з метрології, технічного регулювання та забезпечення якості
Основи технології машинобудування
Економіка, організація та планування метрологічної діяльності на підприємстві
Курсовий проект з методики та засобів вимірювання
Курсова робота з економіки, організації та планування метрологічної діяльності на підприємстві
Організація та методика контролю якості продукції
Державна система сертифікації продукції
Система та методи повірки засобів вимірювання
Економіка, організація та управління в автомобільному транспорті
Курсова робота з економіки, організації та управління в автомобільному транспорті
Стандартизація
Сайт сектору метрології та стандартизації – http://metrology-kh.at.ua/
насальський
Циклова комісія конструкції та обслуговування транспорту і двигунів внутрішнього згоряння
 
Насальський Віктор Анатолійович – голова комісії, викладач вищої категорії
 
Дисципліни навчального плану, закріплені за цикловою комісією
Основи теорії та системи двигунів внутрішнього згоряння
Теоретичні основи теплотехніки та газова динаміка ДВЗ
Конструкція та динаміка двигунів внутрішнього згоряння
Технологія виготовлення та складання деталей двигунів внутрішнього згоряння
Курсовий проект з технології виготовлення та складання деталей двигунів внутрішнього згоряння
Палива, оливи та охолоджуючі рідини
Курсовий проект з монтажу та експлуатації ДВЗ
Монтаж, налагоджування та експлуатація двигунів силових та енергетичних установок
Монтаж, налагоджування та експлуатація двигунів на транспорті
Методи та обладнання діагностування двигунів внутрішнього згоряння
Системи та форми організації сервісного обслуговування двигунів внутрішнього згоряння
Основи обробки матеріалів та інструмент
Металорізальні верстати та автоматичні лінії
Конструкція транспортних засобів високої прохідності
Електричне обладнання транспортних засобів
Палива, оливи та експлуатаційні матеріали
Технічне обслуговування та організація експлуатації автомобільного транспорту
Технологія та організація вантажних автомобільних перевезень
Курсовий проект з технічного обслуговування та організації експлуатації автомобільного транспорту
Шляхова мережа, її структура та категорії
Безпека експлуатації автотранспорту та правила дорожнього руху
Основи технічної організації та проектування автотранспортних підприємств
Курсовий проект з проектування логістичних технологій та організації вантажних автомобільних перевезень
Особливості організації міжнародних транспортних перевезень та митні правила
Проектування логістичних технологій
Технологія виготовлення і відновлення типових деталей машин
Особливості конструкції, експлуатації та обслуговування автотранспорту для перевезення пасажирів
Спецтехніка та спеціальні транспортні технології
сиренко
Циклова комісія електромеханіки та технології зварювального виробництва
 
Кононова Тетяна Геннадіївна – голова комісії, викладач вищої категорії
 
Дисципліни навчального плану, закріплені за цикловою комісією
Основи електротехніки
Основи теорії та процеси зварювання матеріалів
Проектування зварних конструкцій
Технологічне обладнання зварювального виробництва
Технологічне оснащення зварювального виробництва
Прилади та обладнання контролю якості зварних конструкцій
Технологія виготовлення зварних конструкції
Організація і методика контролю якості зварних конструкцій
Основи електротехніки та електроніки
Теоретичні основи електротехніки та електричні вимірювання
Проектування електрозабезпечення промислових підприємств і цивільних споруд
Електроустаткування промислових і цивільних об’єктів
Особливості електрозабезпечення об’єктів житлово-комунального господарства
Електробезпека
Курсовий проект з проектування зварних конструкцій
Курсовий проект з технології виготовлення зварних конструкцій
Курсовий проект з проектування електрозабезпечення промислових підприємств і цивільних споруд

Сайт сектору електротехніки та електромеханіки – http://electricaleng.at.ua