Тел. (057) 737-24-36м. Харків, вул. Плеханівська, 79 E-mail: kolleg@kharkov.ukrtel.net


 
 

%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%96Циклова комісія суспільних дисциплін та гуманітарної підготовки
Голова комісії – Алексенко Світлана Миколаївна – викладач вищої категорії.

До складу комісії входять 9 викладачів, троє з яких мають вищу кваліфікаціну категорію, один старший викладач, один викладач має звання викладач-методист.

Циклова комісія гуманітарних та суспільних дисциплін щорічно готує та проводить кожного навчального семестру студентську теоретичну конференцію до видатних історичних подій та з висвітлення сучасних подій в країні та світі. В рамках циклової комісії з метою поглиблення знань для студентів перших курсів працює гурток “Історії, географії та краєзнавства”.

Постійно проводяться тижні циклової комісії, під час яких проводяться конкурси на визначення кращої команди серед студентів перших курсів та переможця в олімпіаді з “Історії України”.

Дисципліни навчального плану, закріплені за цикловою комісією
Історія України
Всесвітня історія
Соціально – економічна географія
Основи філософських знань
Правознавство
Культурологія
Політолргія
Організаційно – правові основи підприємництва
Основи етики та сучасний етикет
Політична економія
Економічна теорія 

Захист Вітчизни;
Фізична культура;
Фізичне виховання;

Цивільний захист

Циклова комісія дисциплін мовної підготовки
Міщирікова Л.О. – голова комісії, викладач вищої категорії, викладач-методист
Дисципліни навчального плану, закріплені за цикловою комісією
Зарубіжна література;
Іноземна мова (за професійним спрямуванням);
Іноземна мова;
Українська література;
Українська мова (за професійним спрямуванням);
Українська мова
%d1%8d%d0%bc%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b0_%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8Циклова комісія математики, комп’ютерної техніки та інформаційних технологій

Голова комісії – Якшина Лариса Олексіївна, викладач вищої категорії

Підготовка компетентних фахівців завжди ґрунтується на міцних базових знаннях з фундаментальних дисциплін. Саме такими дисциплінами є математика та інформатика.

Колектив комісії ставить перед собою завдання в першу чергу формування міцних основ знань у студентів, спираючись на ту область предмета, яка необхідна при освоєнні спеціальних дисциплін.

На викладачів комісії лягає величезна відповідальність і в тому плані, що саме вони першими зустрічають першокурсників і готують їх до подальшого перебування в коледжі. І з цим завданням викладачі комісії справляються  досить успішно.

Дисципліни навчального плану, закріплені за цикловою комісією
Вища математика;
Економіко-математичні методи в плануванні;
Інформатика і комп’ютерна техніка;
Інформатика та обчислювальна техніка;
Інформатика;
Інформаційні системи і технології в обліку;
Інформаційні системи і технології на підприємстві;
Комп’ютерна техніка та інформаційні технології;
Комп’ютерна техніка та програмування;
Математика;
Обчислювальна техніка та програмування

Сайт циклової комісії – http://cherto4ka.com.ua

ольховськаЦиклова комісія фізики, хімії та природничих дисциплін
Ольховська С.О. – голова комісії, викладач першої категорії
Дисципліни навчального плану, закріплені за цикловою комісією
Астрономія;
Біологія;
Визначення механічних властивостей матеріалів;
Загальна фізика;
Загальна хімія;
Матеріалознавство та термічна обробка металів і зварних з’єднань;
Матеріалознавство;
Прикладна хімія;
Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство;
Технологія конструкційних матеріалів;
Фізика;

Хімія

Смілик Циклова комісія інженерної графіки, механіки та охорони праці
Ярещенко Н.В. – голова комісії 
Дисципліни навчального плану, закріплені за цикловою комісією
Деталі машин;
Екологія;
Інженерна графіка;
Комп’ютерна графіка та інженерне проектування;
Комп’ютерна графіка;
Нарисна геометрія та інженерна графіка;
Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка;
Опір матеріалів;
Основи екології;
Основи конструювання деталей машин і механізмів;
Основи охорони праці;
Теоретична механіка;

Технічна механіка

платухінаЦиклова комісія економіки промисловості та бухгалтерського обліку
Платухіна В.О. – голова комісії, викладач вищої категорії
Дисципліни навчального плану, закріплені за цикловою комісією
Бухгалтерський облік;
Гроші та кредит;
Економіка і нормування праці;
Економіка підприємства;
Економіка та організація електротехнічної служби підприємства;
Економіка та організація зварювального виробництва;
Економіка, організація та планування виробництва;
Економіка, організація та планування метрологічної роботи;
Економіка, організація та планування підприємства;
Економічний аналіз;
Економічні основи підприємницької діяльності;
Зовнішньоекономічна діяльність;
Казначейська справа;
Контроль і ревізія;
Менеджмент;
Облік і звітність у бюджетних установах;
Основи аудиту;
Основи маркетингу;
Основи менеджменту та маркетингу;
Основи менеджменту;
Основи організації бухгалтерської служби на підприємстві;
Основи управління виробництвом та менеджмент;
Планування та організація діяльності підприємства;
Податкова система;
Ринок праці та планування професійної кар’єри;
Статистика;
Управління витратами;
Управління інвестиціями та розрахунок їх ефективності;
Фінанси підприємства;
Фінанси;
Фінансовий облік;

Ціноутворення і державне регулювання цін

кушнаренкоЦиклова комісія технології машинобудування, метрології та стандартизації  
Кондрашова І.І. – голова комісії, викладач вищої категорії, викладач-методист
Дисципліни навчального плану, закріплені за цикловою комісією
Металорізальні верстати та автоматичні лінії;
Основи конструювання деталей машин і механізмів;
Основи обробки матеріалів та інструмент;
Основи технології машинобудування;
Приводи технологічного обладнання
Системи автоматизації проектування технологічних процесів;
Системи ЧПК в механообробці;
Технічне нормування;
Технологічне оснащення;
Технологічні основи гнучких виробничих систем;
Технологічні основи програмування для верстатів з ЧПК;
Технологія галузі;

Технологія машинобудування

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання;
Визначення механічних властивостей матеріалів;
Вимірювання геометричних величин;
Вимірювання маси, об`єму та густини речовини;
Вимірювання параметрів руху;
Економіка, організація та планування метрологічної роботи;
Метрологічне забезпечення сертифікаційних вимірювань;
Основи метрології та вимірювальної техніки;
Основи проектування контрольно-вимірювальних інструментів і приладів;
Основи проектування контрольно-вимірювальних пристроїв;
Основи стандартизації, сертифікації та якості продукції;
Основи стандартизації;
Розмірний контроль в приладобудуванні;
Система державних стандартів і технічних умов та нагляд за їх виконанням;
Управління якістю продукції;

Якість продукції та методи її експертизи 

 Сайт сектору метрології та стандартизації – http://metrology-kh.at.ua/ 
 
насальськийЦиклова комісія транспортних технологій та двигунів внутрішнього згоряння
Насальський В.А. – голова комісії, викладач вищої категорії
Дисципліни навчального плану, закріплені за цикловою комісією
Безпека експлуатації транспорту та правила дорожнього руху;
Будова і експлуатація електричного та електронного обладнання транспортних засобів;
Газова динаміка та агрегати наддуву;
Діагностування і ремонт ДВЗ;
Експлуатаційні матеріали;
Експлуатація та обслуговування машин;
Конструкція та динаміка двигунів;
Конструкція транспортних засобів високої прохідності;
Монтаж, налагоджування, експлуатація ДВЗ;
Організація вантажних перевезень;
Організація сервісного обслуговування ДВЗ;
Основи проектування автотранспортних підприємств;
Основи технології складання агрегатів транспортних засобів;
Особливості конструкції та технічної експлуатації транспорту для перевезення пасажирів;
Особливості організації міжнародних вантажних перевезень;
Палива, мастила та охолоджуючі речовини;
Ремонт транспортних засобів високої прохідності;
Системи ДВЗ;
Системи та організація ремонту автомобільного транспорту;
Системи та організація технічного обслуговування автомобільного транспорту;
Спецтехніка і спеціальні транспортні технології;
Теоретичні основи теплотехніки;
Теорія ДВЗ;
Технічна експлуатація транспортних засобів високої прохідності;
Технологія виготовлення і відновлення типових деталей машин;
Технологія обробки деталей ДВЗ та технічне нормування;

Технологія складання та випробування ДВЗ

сиренкоЦиклова комісія електромеханіки та технології зварювального виробництва
Сиренко Т.О. – голова комісії, к.т.н., викладач вищої категорії
Дисципліни навчального плану, закріплені за цикловою комісією
Електричні апарати;
Електричні вимірювання;
Електричні машини;
Електробезпека;
Електромонтажні елементи та конструкції;
Електропостачання підприємств і цивільних споруд;
Електротехніка з основами електроніки;
Електротехніка з основами електроніки;
Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка;
Електроустаткування підприємств і цивільних споруд;
Енергозбереження;
Загальна електротехніка з основами електроніки;
Конструкційні та електротехнічні матеріали;
Монтаж, експлуатація і ремонт електроустаткування;
Надійність електроприводів;
Налагоджування електроустаткування
Облік електричної енергії та звітність;
Основи електропривода;
Основи проектування та конструювання електроустановок;
Основи промислової електроніки, мікропроцесорної техніки та автоматики;
Охорона праці в галузі;
Системи керування електроприводами;
Теоретичні основи електротехніки;

Теоретичні основи теплотехніки 

Виготовлення зварних конструкцій;
Газотермічна обробка матеріалів;
Зварні конструкції;
Контроль якості зварювання;
Металографічні методи в контролі якості зварних з’єднань;
Обладнання для контролю якості зварних з’єднань;
Обладнання електричного зварювання плавленням;
Проектування цехів і дільниць у зварювальному виробництві;
Спеціальні методи зварювання;
Технічне нормування;
Технологічне устаткування;
Технологічні основи зварювання плавленням;

Технологія та обладнання зварювання тиском

Сайт сектору електротехніки та електромеханіки – http://electricaleng.at.ua