Тел. (057) 737-24-36м. Харків, вул. Плеханівська, 79 E-mail: kollegmb@ukr.net


 
 

%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%96Циклова комісія суспільних та правових дисциплін
Алексенко Світлана Миколаївна – голова комісії, викладач вищої категорії.

До складу комісії входять 9 викладачів, троє з яких мають вищу кваліфікаціну категорію, один старший викладач, один викладач має звання викладач-методист.

Циклова комісія гуманітарних та суспільних дисциплін щорічно готує та проводить кожного навчального семестру студентську теоретичну конференцію до видатних історичних подій та з висвітлення сучасних подій в країні та світі. В рамках циклової комісії з метою поглиблення знань для студентів перших курсів працює гурток “Історії, географії та краєзнавства”.

Постійно проводяться тижні циклової комісії, під час яких проводяться конкурси на визначення кращої команди серед студентів перших курсів та переможця в олімпіаді з “Історії України”.

Дисципліни навчального плану, закріплені за цикловою комісією
Історія України
Всесвітня історія
Громадянська освіта
Географія
Основи філософських знань
Основи правознавства
Правознавство
Політологія
Організаційно – правові основи підприємництва
Економічна теорія
Фізичне виховання
Цивільний захист 

Циклова комісія дисциплін мовної підготовки та культурології
Міщирікова Лариса Олександрівна – голова комісії, викладач вищої категорії, викладач-методист
Дисципліни навчального плану, закріплені за цикловою комісією
Українська мова
Українська література
Зарубіжна література
Іноземна мова
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Культурологія
%d1%8d%d0%bc%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b0_%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8Циклова комісія математики, механіки та інформаційних технологій

Якшина Лариса Олексіївна – голова комісії, викладач вищої категорії

Підготовка компетентних фахівців завжди ґрунтується на міцних базових знаннях з фундаментальних дисциплін. Саме такими дисциплінами є математика та інформатика.

Колектив комісії ставить перед собою завдання в першу чергу формування міцних основ знань у студентів, спираючись на ту область предмета, яка необхідна при освоєнні спеціальних дисциплін.

На викладачів комісії лягає величезна відповідальність і в тому плані, що саме вони першими зустрічають першокурсників і готують їх до подальшого перебування в коледжі. І з цим завданням викладачі комісії справляються  досить успішно.

Дисципліни навчального плану, закріплені за цикловою комісією
Математика
Вища математика
Інформатика та інформаційні технології
Інформаційні системи і технології в обліку
Інформаційні системи і технології на підприємстві
Технічна механіка
Деталі машин

Сайт циклової комісії – http://sites.google.com/view/kollege-komp-mashinbuild

ольховськаЦиклова комісія природничих дисциплін та екології
Ольховська Світлана Олександрівна – голова комісії, викладач першої категорії

 
 
 
 

Дисципліни навчального плану, закріплені за цикловою комісією
Астрономія
Біологія
Фізика
Хімія
Прикладна хімія
Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство
Екологія
Основи охорони праці
Охорона праці в галузі
кушнаренкоЦиклова комісія технології машинобудування, метрології та економіки промисловості

 

Барабаш Євгенія Миколаївна – голова комісії, викладач вищої категорії

 
 

Дисципліни навчального плану, закріплені за цикловою комісією
Визначення механічних властивостей матеріалів
Металорізальні верстати та автоматичні лінії
Технологія машинобудування
Основи проектування контрольно-вимірювальних інструментів і приладів
Основи конструювання деталей машин і механізмів
Системи ЧПК в механообробці
Технологічне оснащення
Технологічні основи гнучких виробничих систем
Технологічні основи програмування для верстатів з ЧПК
Приводи технологічного обладнання
Системи автоматизації проектування технологічних процесів
Основи обробки матеріалів та інструмент
Експлуатаційні матеріали
Розмірний контроль в приладобудуванні
Основи проектування контрольно-вимірювальних пристроїв
Вимірювання геометричних величин
Вимірювання параметрів руху
Вимірювання маси, об`єму та густини речовини
Метрологічне забезпечення сертифікаційних вимірювань
Якість продукції та методи її експертизи
Управління якістю продукції
Система державних стандартів і технічних умов та нагляд за їх виконанням
Основи стандартизації
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
Основи метрології та вимірювальної техніки
Основи стандартизації, сертифікації та якості продукції
Економіка, організація та планування метрологічної роботи
Економіка та організація електротехнічної служби підприємства
Економіка та організація зварювального виробництва
Економіка, організація та планування виробництва
Основи маркетингу
Основи управління виробництвом та менеджмент
Економіка, організація та планування підприємства
Фінансовий облік
Економічний аналіз
Облік і звітність у бюджетних установах
Контроль і ревізія
Податкова система
Казначейська справа
Основи аудиту
Ціноутворення і державне регулювання цін
Статистика
Основи організації бухгалтерської служби на підприємстві
Менеджмент
Планування та організація діяльності підприємства
Економіка і нормування праці
Управління витратами
Управління інвестиціями, розрахунок їх ефективності
Економічні основи підприємницької діяльності
Сайт сектору метрології та стандартизації – http://metrology-kh.at.ua/ 
насальськийЦиклова комісія конструкції та обслуговування транспорту і двигунів внутрішнього згоряння
Насальський Віктор Анатолійович – голова комісії, викладач вищої категорії

 
 
 

Дисципліни навчального плану, закріплені за цикловою комісією
Теорія ДВЗ
Конструкція та динаміка двигунів
Газова динаміка та агрегати наддуву
Палива, мастила та охолоджуючі речовини
Системи ДВЗ
Технологія складання та випробування ДВЗ
Технологія обробки деталей ДВЗ та технічне нормування
Організація сервісного обслуговування ДВЗ
Монтаж, налагоджування, експлуатація ДВЗ
Діагностування і ремонт ДВЗ
Експлуатація та обслуговування машин
Конструкція транспортних засобів високої прохідності
Будова і експлуатація електричного та електронного обладнання транспортних засобів
Технічна експлуатація транспортних засобів високої прохідності
Технологія виготовлення і відновлення типових деталей машин
Основи технології складання агрегатів транспортних засобів
Спецтехніка і спеціальні транспортні технології
Особливості конструкції та технічної експлуатації транспорту для перевезення пасажирів
Ремонт транспортних засобів високої прохідності
Безпека експлуатації транспорту та правила дорожнього руху
Організація вантажних перевезень
Системи та організація технічного обслуговування автомобільного транспорту
Системи та організація ремонту автомобільного транспорту
Основи проектування автотранспортних підприємств
Особливості організації міжнародних вантажних перевезень
сиренкоЦиклова комісія електромеханіки та технології зварювального виробництва
Кононова Тетяна Геннадіївна – голова комісії, викладач вищої категорії

 
 
 

Дисципліни навчального плану, закріплені за цикловою комісією
Електричні машини
Електричні апарати
Основи промислової електроніки, мікропроцесорної техніки та автоматики
Електробезпека
Електроустаткування підприємств і цивільних споруд
Основи електропривода
Системи керування електроприводами
Енергозбереження
Основи проектування та конструювання електроустановок
Електропостачання підприємств і цивільних споруд
Монтаж, експлуатація і ремонт електроустаткування
Надійність електроприводів
Налагоджування електроустаткування
Теоретичні основи теплотехніки
Електротехніка з основами електроніки
Конструкційні та електротехнічні матеріали
Теоретичні основи електротехніки
Електричні вимірювання
Електромонтажні елементи та конструкції
Технологічні основи зварювання плавленням
Зварні конструкції
Обладнання електричного зварювання плавленням
Виготовлення зварних конструкцій
Технологічне устаткування
Спеціальні методи зварювання
Обладнання для контролю якості зварних з’єднань
Металографічні методи в контролі якості зварних з’єднань
Газотермічна обробка матеріалів
Технологія та обладнання зварювання тиском

Сайт сектору електротехніки та електромеханіки – http://electricaleng.at.ua