Тел. (057) 737-24-36м. Харків, вул. Плеханівська, 79 E-mail: kollegmb@ukr.net


 
 
Відділ створений у серпні 2014 р. за розпорядженням директора, на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23 січня 2014 року №60 «Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитаціїї». Головна мета створення відділу – сприяння студентам та випускникам коледжу у працевлаштуванні, підвищення їхньої конкурентоспроможності на ринку праці та адаптації до практичної діяльності, встановлення та підтримання зв’язків з випускниками, здійснення моніторингу їх кар’єри.

 

Склад відділу:

Керівник відділу, завідувач навчально-виробничої практики
Пиріжок Віталій Сергійович, контактний телефон 099-473-65-32

sinelchenko

Керівник підрозділу сприяння працевлаштуванню випускників коледжу – Сінельченко Михайло Миколайович, контактний телефон 096-820-81-51

Секретар відділу– Черкаська Ольга Миколаївна

З питань співпраці звертатись за вказаними телефонами або на e-mail: employmenthmk@gmail.com

Основними завданнями підрозділу є:

 • сприяння працевлаштуванню студентів та випускників;
 • проведення постійного аналізу попиту і пропозиції на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює вищий навчальний заклад;
 • налагодження співпраці з державною службою зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для студентів і випускників;
 • забезпечення координації дій з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) щодо оптимального узгодження реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг;
 • інформування студентів і випускників коледжу про вакантні місця в ПТНЗ, в установах та організаціях;
 • здійснення спільно з державною службою зайнятості населення моніторингу працевлаштування випускників за місцем їх проживання;
 • подання державній службі зайнятості населення за місцем проживання випускника, у якого питання працевлаштування залишається не вирішеним, відомостей про нього (за його згодою) та здійснення спільних з державною службою зайнятості населення дій, направлених на пошук першого робочого місця.

Основними функціями підрозділу є:

 • співпраця з потенційними роботодавцями і забезпечення оперативного заповнення вакансій;
 • налагодження ділових стосунків коледжу з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) тощо з питань професійної підготовки та працевлаштування студентів і випускників;
 • запровадження зворотного зв’язку між підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) тощо з питань професійної підготовки та працевлаштування студентів і випускників;
 • вивчення динаміки попиту на відповідних фахівців на ринку праці, надання відповідних пропозицій керівництву коледжу;
 • співпраця з іншими підприємствами з питань працевлаштування студентів та випускників;
 • створення бази даних про студентів і випускників, що звернулися до підрозділу щодо працевлаштування, накопичення банку потенційних підприємств, установ і організацій (роботодавців) для студентів та випускників,надання інформації студентам та випускникам про вакантні місця роботи;
 • організація роз’яснювальної роботи серед студентів та випускників щодо нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин;
 • надання консультацій студентам і випускникам з питань оформлення власного резюме;
 • організація зустрічей роботодавців зі студентами та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, в установах та організаціях, заходів щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників (дні кар’єри, круглі столи, семінари – практикуми, науково – практичні конференції, ярмарки вакансій, конкурси на заміщення вакантних посад за замовленням роботодавця, проведення зустрічей з кращими випускниками вищих навчальних закладів тощо);
 • здійснення моніторингу працевлаштування випускників та відстеження їх кар’єрного зростання;
 • планування і координація роботи коледжу щодо організації зайнятості студентів, які бажають працювати у вільний від навчання час;
 • інформування коледжу, навчальної частини про наявні вільні вакансії для подальшого працевлаштування випускників;
 • надання консультацій випускникам щодо можливостей перепідготовки та підвищення кваліфікації з метою прискорення подальшого працевлаштування;
 • налагодження тісної співпраці з органами студентського самоврядування у вирішенні питань працевлаштування;
 • щорічне інформування керівництва коледжу та студентів про проведену роботу шляхом розміщення звіту на Інтернет – сайті та інших інформаційних ресурсах;
 • залучення підприємств, установ та організацій (роботодавців) до благодійної діяльності.