Тел. (057) 737-24-36м. Харків, вул. Плеханівська, 79 E-mail: kollegmb@ukr.net


 
 
%d0%b5%d0%bc%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b0
Гурток – «Helios» 

Час проведення занять: щосереди о 15:00
Місце проведення – кабінет №301 Інженерного корпусу
 
Гурток з астрономії «Helios» дає студентам змогу не лише поринути у великі відкриття Всесвіту, а і дає змогу спробувати себе у ролі дослідників історії астрономії, проявити себе у ролі митців, експериментаторів.
Займаючись в гуртку з астрономії «Helios», студенти в повній мірі усвідомлюють міжпредметні зв’язки, а також те, що для досконалого вивчення астрономії необхідні певні технічні навички, знання іноземних мов, комунікабельність, уміння користуватись комп’ютером, працювати у глобальній інформаційній мережі Інтернет. Тому вивчення астрономії стимулює поглиблене вивчення інших предметів, формує розвиток дослідницької діяльності та наукове системне мислення.
Зусиллями студентів створено куточок гуртка «Helios» в кабінеті № 301.
%d0%b5%d0%bc%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b0Гурток – «Знавці біології»
 Час проведення занять: раз на два тижня, по четвергах о 13-20
Місце проведення: кабінет 401 Інженерного корпусу

Програма гуртка призначена для студентів 1-го курсу всіх спеціальностей. Заняття поєднують як теоретичні, так і практичні дослідження, інтелектуальні ігри, екскурсії, спостереження за природою, розв’язання цікавих завдань та задач тощо.

Зокрема:
 • Брейн-ринг на тему «Хімічні елементи в живих організмах»
 • Спостереження за осінніми явищами в природі.
 • Створення композицій з природних осінніх матеріалів.
 • Розв’язання задач з молекулярної біології.
 • Вікторина «Клітина та її компоненти».
 • Спостереження за зимовими явищами в природі.
 • Дослідження тканин тварин та рослин.
 • Розв’язання задач з генетики.
 • Спостереження за весняними явищами в природі.
 • Розв’язання задач з екології.
 • Інтелектуальна гра «Знавці біології».
На заняттях гуртка студенти:
 • поглиблюють теоретичні знання і навички практичної роботи;
 • розвивають пізнавальний інтерес і мотивацію до дослідницької діяльності;
 • набувають стійку потребу у самоосвіті й саморозвитку.
Гуртківці стають переможцями олімпіад і творчих конкурсів.
 
%d0%b5%d0%bc%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b3%d1%83%d1%80%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d1%96%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bb
Гурток – «Інтеграл»
Час проведення занять: другу та четверту середу місяця о 14:30
Місце проведення: кабінети №302 та №306 Інженерного корпусу
  
Діяльність гуртка “Інтеграл” має на меті підвищення рівня зацікавленості студентів предметом “Математика”, сприяє розвитку логічного мислення та навичок дослідницької та пошукової діяльності.
%d0%b5%d0%bc%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b0Гурток – «Лінгва»
Час проведення занять: Головний корпус – 1 та 3 понеділок місяця , Інженерний корпус – 2 та 4 середа місяця о 14:50
Місце проведення – кабінет №310 Головного корпусу та №208 Інженерного
На засіданнях гуртка «Лінгва» студенти не тільки поглиблюють знання з іноземної мови, але й розширюють свій культурний світогляд, ерудицію, розвивають творчу активність, естетичні смаки, що є досить важливим для сучасного висококваліфікованого фахівця й відіграє значну роль у підвищенні мотивації студентів до вивчення мови та культури інших країн.
Тематичні вечори, вікторини, брейн-ринги, конференції та інші виховні заходи допомагають створити міцну мотиваційну основу для вивчення іноземної мови та стати значним резервом і засобом досягнення цілей навчання.
Гурток – «Металознавець»
Час проведення занять: кожної другої середи місяця о 14:40
Місце проведення – ЛДК Інженерного корпусу
 Гурток включає два сектори :
1.Сектор матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів
2. Сектор механічних випробувань металевих матеріалів
До основних напрямків роботи гуртка відноситься :
 • вивчення сучасних досягнень у галузі матеріалознавства , технології виробництва і обробки конструкційних матеріалів та методів їх випробувань.
 • відновлення існуючого та створення нового лабораторного   устаткування для виконання механічних та технологічних випробувань матеріалів.
 
 
%d1%84%d1%96%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%bc%d0%b5%d0%b6_%d0%b5%d0%bc%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b0Гурток – «Фізика без меж»
Час проведення занять: понеділок, від 14.50 до 15.50
Місце проведення – кабінет №305 Інженерного корпусу
На заняттях гуртка «Фізика без меж» студенти знайомляться із застосуванням наукових досягнень у техніці, біографіями видатних фізиків, історією фізики, роблять нові прилади для демонстраційних робіт на заняттях, лабораторних і робіт фізичного практикуму. Робота студентів у гуртку дозволяє кожному з них отримати інтелектуальне навантаження, що відповідає його здібностям, більш задовольнити свої інтереси, сприяти тому, щоб засвоєні знання переходили в гнучкі уміння, раціональні способи використання, уміння студентів учитися.
 
 
%d1%86%d1%96%d0%ba%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0_%d0%b5%d0%bc%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b0
Гурток – «Цікава інформатика»
Час проведення занять: щосереди о 15:00
Місце проведення – кабінети №206 та №204 Інженерного корпусу
В рамках роботи гуртка проводяться круглі столи, конференції на тему: «Інноваційне програмне забезпечення та нано-технології». Крім цього на заняттях гуртка студенти розробляють програмні продукти в середовищі Visual Basic, створюють презентації на тему: «Моя група – найкраща», презентації з використанням анімаційних ефектів, Web-сторінки, тематичні блоги на тему: «Моє захоплення», міні-сайти вільної тематики.
Зусиллями студентів створено куточок історії розвитку обчислювальної техніки та куточок гуртка «Цікава інформатика» в кабінеті № 204.
  
  
%d0%b5%d0%bc%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b0
Гурток – «Юний хімік»
Час проведення занять: раз на два тижня, по вівторках о 14:40
Місце проведення – кабінет 215 Інженерного корпусу
На заняттях гуртка студенти вдосконалюють практичні вміння, здатність орієнтуватися в світі різноманітних хімічних матеріалів, усвідомлюють практичну цінність хімічних знань, їх загальнокультурне значення для освіченої людини; розв’язують задачі різного змісту, що є невід’ємною частиною хімічної освіти та сприяє здійсненню політехнізму, зв’язку навчання з життям, професійної орієнтації, виробляє світогляд, формує навички логічного мислення.

  

historyЦікава історія і географія
Час проведення занять: другий та четвертий  вівторок місяця о 14:30
Місце проведення – кабінети №113 та №311 Інженерного корпусу

Основною метою роботи гуртка є  формування у студентів уміння розуміти відповідність національних цінностей  українського народу до загальноєвропейського історичного розвитку.  Сприяти подальшому розвитку логічного  та критичного мислення,  формувати свідомого громадянина України.
На заняттях гуртківці мають можливість поглибити свої знання з дисциплін «Історія України», «Географії» з тих тем , які  найбільше зацікавили студентів та з яких вони хотіли би отримати більш глибокі знання. Крім того студенти знайомляться з темами: «Міфи про українську революцію: відділити правду від вигадки», «Я – дослідник історії Голодомору» / Харківщина під час Голодомору, «Екологічна культура українців  в контексті світових викликів», «Історичний аспект підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО». Займаючись у гуртку, студенти мають можливість не тільки розширювати свої знання з окремих тем визначених дисциплін, а й розвивати свої творчі здібності, працювати над вмінням презентувати свої поробки, відстоювати свої думки.
У кабінеті № 311 (інженерного корпусу)  створено  куточок гуртка, в якому представлено паперові студентські роботи  (матеріали доповідей, малюнки),  поробки студентів з краєзнавчих тем, що розглядалися на засіданнях гуртка.

Гурток – «Захисник Вітчизни»
 Шановні студенти!
Якщо ви бажаєте:
 1. Ознайомитись з передісторією створення Збройних сил, призначенням, структурою, бойовими і трудовими традиціями сучасних ЗСУ;
 2. Вивчити матеріальну частину стрілецької зброї;
 3. Влучно стріляти з пневматичної зброї;
 4. Уміти діяти та надавати своєчасну само-і взаємодопомогу при виникненні надзвичайних ситуацій 
Запрошуємо відвідати гурток «Захисник Вітчизни»
Місце проведення: кабінет №310 інженерного корпусу
Час роботи: щопонеділка з 15 до 16 години
 
 
Гурток – «Настільний теніс»
 Шановні студенти!
Якщо ви бажаєте:
навчитися грати в настільний теніс;
знати правила гри;
бути спритним, розумним та кмітливим.
 
Запрошуємо відвідати гурток «Настільний теніс»
 Місце проведення: спортивний зал №2 інженерного корпусу
Час роботи: щопонеділка з 14.50 до 16 години

Гурток – «Атлетична гімнастика»

Шановні студенти!
Якщо ви бажаєте бути здоровими, у чудовій спортивній формі та з добрим настроєм, відвідуйте гурток «Атлетична гімнастика».
Керівник гуртка: Васильчук Сергій Миколайович.
Заняття проводяться в тренажерному залі інженерного корпусу щосереди о 14.45.
 
Ласкаво запрошуємо до світу спорту!

Гурток – «Баскетбол»
 
Чомусь вважається, що баскетбол – гра тільки для високих і міцних людей. Займатися цим видом спорту можна маючи середній зріст. Ця гра поєднує в собі кілька важливих спортивних елементів:біг, ходьба, стрибки. 
Баскетбол – активна гра, яка чудово тренує організм та позбавляє від стресу та накопичених негативних емоцій. 
 
Заняття проводяться щовівторка о 15.00 в спортзалі №1 інженерного корпусу.
 
Запрошуємо всіх бажаючих!

Новый рисунок            Гурток – «VOLLEYBALL»
Час проведення занять:
щочетверга о 13год. 30хв. – спортивна зала Головного корпусу.
 
Як і будь-яка гра, волейбол може дати хорошу розрядку після трудового дня, допомогти відволіктися від проблем, добре відпочити і повеселитися.    Волейбол заряджає енергією, не дає нудьгувати.
Гра у волейбол формує бойовий і командний дух, удосконалюють ситуативне мислення, завдячуючи якому закріплюються вміння швидко приймати рішення, адекватно й оперативно реагувати на нестандартні ситуації.