Тел. (057) 737-24-36м. Харків, вул. Плеханівська, 79 E-mail: kolleg@kharkov.ukrtel.net


 
 

Політологія
Українська мова (за професійним спрямуванням) (Викладач Мовчан О.В.)
Українська мова (за професійним спрямуванням) (Викладач Міщирікова Л.О.)
Фізичне виховання (Викладач Берестова О.Ю.)
Фізичне виховання (Викладачі Шилкіна І.Г., Васильчук С.М.)
Основи технології машинобудування
Теорія ДВЗ
Конструкція та динаміка двигунів
Основи охорони праці (Викладач Черкесова О.О.)
Основи охорони праці (Викладач Ярещенко Н.В.)
Системи ДВЗ
Іноземна мова (за проф. спрямуванням)
Економічна теорія
Зварні конструкції
Виготовлення зварних конструкцій
Технологічне устаткування
Спеціальні методи зварювання
Розмірний контроль в приладобудуванні
Основи проектування контрольно-вимірювальних пристроїв
Вимірювання геометричних величин
Метрологічне забезпечення сертифікаційних вимірювань
Якість продукції та методи її експертизи
Комп`ютерна графіка та інженерне проектування
Визначення механічних властивостей матеріалів
Вимірювання маси, об`єму та густини речовини
Електричні машини
Електробезпека
Електроустаткування підприємств і цивільних споруд
Основи електропривода
Системи керування електроприводами
Енергозбереження
Основи проектування та конструювання електроустановок
Металорізальні верстати та автоматичні лінії
Технологія машинобудування
Основи конструювання деталей машин і механізмів
Системи ЧПК в механообробці
Конструкція транспортних засобів високої прохідності
Будова і експлуатація електричного та електронного обладнання транспортних засобів
Технічна експлуатація транспортних засобів високої прохідності (Викладач Дон Є.Ю.)
Технічна експлуатація транспортних засобів високої прохідності (Викладач Якунін М.Є.)
Технологія виготовлення і відновлення типових деталей машин
Основи менеджменту
Основи технології складання агрегатів транспортних засобів
Спецтехніка і спеціальні транспортні технології
Особливості конструкції та технічної експлуатації транспорту для перевезення пасажирів