Тел. (057) 737-24-36м. Харків, вул. Плеханівська, 79 E-mail: kolleg@kharkov.ukrtel.net


 
 

Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
Група МВ-301

Дистанційне навчання здійснює викладач Міщирікова Лариса Олександрівна
Електронна пошта: mishirikova.la@gmail.com

У процесі дистанційного навчання студент отримує від викладача інформацію, необхідну для продовження засвоєння матеріалу модуля 2 «Складання ділових паперів», вказівки щодо виконання практичних робіт.
Студент має виконувати вказівки викладача шляхом складання конспекту вивченого матеріалу в обсягах, визначених викладачем, надсилати в зазначені терміни електронною поштою для перевірки виконані практичні роботи з укладання основних документів.
Максимальна кількість балів за практичну роботу – 2.
Направлення/отримання інформації електронною поштою може здійснюватися щоденно.