Тел. (057) 737-24-36м. Харків, вул. Плеханівська, 79 E-mail: kolleg@kharkov.ukrtel.net


 
 

Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
Курс 3 

Дистанційне навчання здійснюють викладачі:
Бурлака Ганна Вікторівна, Електронна пошта: Burlaka.A.V@ukr.net; платформа GoogleClassRoom
Міщирікова Лариса Олександрівна, Електронна пошта: mishirikova.la@gmail.com; 

В процесі дистанційного навчання студент отримує від викладача необхідну навчальну інформацію, консультації та вказівки щодо виконання практичних занять.
Студент має виконувати вказівки викладача шляхом складання конспекту вивченого матеріалу в обсягах визначених викладачем, направляти викладачу звіти виконаних практичних занять у ресурсі Google Classroom та/або електронною поштою.

Направлення/отримання інформації здійснюється згідно з розкладом занять.