Тел. (057) 737-24-36м. Харків, вул. Плеханівська, 79 E-mail: kollegmb@ukr.net


 
 

Коледж здійснює підготовку
фахових молодших бакалаврів
за наступними спеціальностями:


Спеціальність Підприємництво та торгівля
Освітньо-професійна програма «Комерційна логістика та організація підприємництва»

ekonomistБагаторічна практика свідчить, що саме такі спеціалісти є найбільш успішними в сучасній економіці. Вони досконало володіють теорією і практикою економічного прогнозування та економічного аналізу, ґрунтовними компетенціями в галузі розроблення бізнес-планів та бізнес програм як для підприємств, так і для малого та індивідуального бізнесу, вивчають математичну статистику, знають іноземні мови та сучасні принципи менеджменту і маркетингу.


Спеціальність Галузеве машинобудування
Освітньо-професійна програма «Діагностування, сервісне обслуговування та ремонт двигунів внутрішнього згоряння»

verstatСпеціальність відкриває широкі можливості для майбутньої практичної діяльності чи продовження навчання. Комплекс дисциплін, що вивчаються, формують фундаментальні теоретичні знання і професійні компетенції з технології машинобудування. А це та галузь людської діяльності, без якої не обходиться жодне підприємство будь-якої направленості чи галузевої належності.


Спеціальність Прикладна механіка
Освітньо-професійна програма «Технологія зварювального виробництва та контроль якості зварних конструкцій»

svarkaТаких фахівців навчає тільки наш коледж. Завдяки високому рівню теоретичних знань, ґрунтовного практичного навчання випускники коледжу успішно працюють з новітнім обладнанням і за новітніми технологіями на провідних підприємствах регіону. Успішним є поєднання технологічної підготовки та навчання методам і засобам контролю у зварюванні. Коледж оснащений лабораторіями, які дозволяють на сучасному рівні організувати освітній процес. Цикл навчальних дисциплін, а сюди входять: обладнання для всіх видів зварювання, технологія зварювання та різання металів, проєктування зварних конструкцій, обладнання та методи контролю у зварюванні, викладаються висококваліфікованими викладачами та науковцями.


 Спеціальність Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітньо-професійна програма «Експлуатація та налагоджування електроустаткування та систем електрозабезпечення»

elektrikЗміст підготовки фахівців максимально наближений до підготовки інженерів в університетах. Реалізується це за рахунок вивчення студентами теоретичних основ електротехніки, методів і прийомів проєктування систем електрозабезпечення підприємств і цивільних споруд, проєктування технологій та організаційних заходів з монтажу та випробування електрообладнання й електричного освітлення. Студенти володіють вищою математикою, знаннями з електротехнічних матеріалів і монтажних конструкцій тощо. Спеціальність постійно розвивається під потреби виробництва і енергетики.


Спеціальність Автомобільний транспорт
Освітньо-професійна програма «Технічне обслуговування та ремонт автомобільного транспорту»

Освітньо-професійна програма «Обслуговування транспорту та організація автомобільних вантажних перевезень»

mechanikЗдобувачі освіти ґрунтовно вивчають будову вантажних автомобілів різної вантажопідйомності, тягачів, легковиків. Крім того, вони добре володіють питаннями діагностики технічного стану транспорту, організації його обслуговування та ремонту, підбору експлуатаційних матеріалів і рідин, проєктування технології ремонту автотранспорту тощо. Особливістю освітньо-професійної програми «Обслуговування транспорту та організація автомобільних вантажних перевезень» є те, що разом із технічними питаннями автотранспорту, здобувачі знайомляться з питаннями організації перевезень, автомобільної логістики, методами проєктування та організації внутрішніх і міжнародних вантажних перевезень, правилами декларування на митниці тощо.