«Педагогічний імідж викладача як складник професійної компетентності»

Семінар-практикум, 23.01.2020 року.